Hỗ Trợ Trực Tuyến

Skype
05113574943

Nước và sức khỏe

Nhận thông báo từ monika


VIDEO

Quy trình sản xuất nước máy tại Đà Nẵng?

Ngày đăng: 22-02-2014

Có khách hàng hỏi Công ty máy lọc nước Monaki Đà Nẵng cho biết quy trình sản xuất nước máy của Đà Nẵng như thế nào?

Về vấn đề này, chúng tôi trích nguồn tư liệu của Công ty cấp nước Đà Nẵng và bạn có thể xem sơ đồ xử lý nước Sông Cầu đỏ của nhà máy nước Cầu Đỏ như sau:


Qua qui trình trên có thể rút ra kết luận:
- Nước máy hiện nay (nước thủy cục) chỉ mới qua lọc thô, chưa phải lọc tinh. 
- Trong nước có clo dư (có thể ngửi thấy mùi khi mở vòi nước).
- Nước vận chuyển trên hệ thống ống dẫn về nơi sử dụng có khả năng mang thêm tạp chất do hệ thống ống dẫn lâu ngày xuống cấp, hư hỏng...

Một số hình ảnh nhà máy nước Cầu Đỏ
Nguồn trích: http://www.dawaco.com.vn

Monaki
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac