Hỗ Trợ Trực Tuyến

Skype
05113574943

Nước và sức khỏe

Nhận thông báo từ monika


VIDEO

Chủ đầu tư: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN

Ngày đăng: 12-11-2013

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (0280) 3 846 105 Email: CaodangYteTn@gmail.com

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (0280) 3 846 105 Email: CaodangYteTn@gmail.com Năm 2010, nhà trường đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lọc nước RO cao cấp của công ty PIKOM phục vụ cho nhu cầu ăn uống của toàn bộ cán bộ nhà trường, học sinh sinh viên trong trường.
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac
doitac